PRACA W CZK

Zapraszamy do współpracy lekarzy wszystkich specjalności.

Jesteś zainteresowany wspólną pracą nad poszerzaniem naszej oferty usług medycznych na najwyższym poziomie?

SKONTAKTUJ SIĘ!

Centrum Zdrowia Kobiety
ul. Ułańska 21 / U5
60-748 POZNAŃ

Badanie przed 10 tygodniem ciąży

Jest to pierwsze badanie ultrasonograficzne wykonywane przez lekarza położnika w celu potwierdzenia istnienia ciąży, jej prawidłowej lub nieprawidłowej lokalizacji. Badanie to jest wykonywane głowicą przezpochowową i obejmuje:

 •  ocenę pęcherzyka ciążowego (GS - Gestational Sac):
 •  położenie w jamie macicy
 •  liczba pęcherzyków ciążowych
 •  kształt (okrągły, spłaszczony, regularny)
 •  pomiar GS – średnia z 3 wymiarów)
 •  ocenę pęcherzyka żółtkowego (YS – Yolk Sac):
 •  obecność YS
 •  średnica
 •  opis nieprawidłowości
 •  ocenę zarodka:
 • obecność
 • ocena liczby zarodków, kosmówek i owodni
 • uwidocznienie czynności serca (CRL > 6mm)
 • pomiar długości ciemieniowo-siedzeniowej
 • obecność czynności serca
 • ocenę macicy:
 •  kształt (regularny, nieregularny)
 •  budowa (wady, mięśniaki)
 •  wielkość (prawidłowa, powiększona)

I badanie prenatalne

Badanie USG pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży (tzw. „USG genetycznego”, I badania prenatalnego) jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka zaburzeń genetycznych (czyli aberracji chromosomalnych, trisomii), między innymi zespołu Downa, zespołu Edwarda, zespołu Patau’a i innych. Badanie może być wykonane, jeżeli długość dziecka wynosi pomiędzy 45 – 84mm a wiek ciążowy pomiędzy 11-13+6 tygodniem ciąży. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną (w przypadku znacznej otyłości – przezpochwową) i obejmuje ocenę:

 • przezierności karkowej (NT – Nuchal Translucency)
 • kości nosowej (NB – Nasal Bone)
 • przepływu w przewodzie żylnym (DV – Ductus Venosos)
 • przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR – Tricuspid Regurgitation)
 • kąta twarzowego (FA – Facial Angle)

W razie nieprawidłowego wyniku badania ultrasonograficznego, oferujemy wykonanie testu podwójnego (test PAPP-A), który w połączeniu z badaniem USG może wykryć do 95% wad genetycznych u płodu.

Ocena przezierności karkowej (NT) u płodu powinna być wykonywana zgodnie z zasadami The Fetal Medicine Foundation (FMF London) przez lekarzy posiadających certyfikat kompetencji (Jacek Brązert, Sławomir Meller, Rafał Iciek) wydawany przez tę organizację i poddający wyniki swoich badań corocznej kontroli. Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Zdrowia Kobiety posiadają certyfikaty kompetencji FMF oraz uzyskali pozytywny wynik corocznej kontroli.

I BADANIE PRZENATALNE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

II badanie prenatalne

Badanie USG pomiędzy 18-24 tygodniem ciąży jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem badania ultrasonograficznego pomiędzy 18-24 tygodniem ciąży (II badania prenatalnego) jest kompleksowa ocena budowy anatomicznej płodu, która obejmuje wykluczenie bądź potwierdzenie istniejącej wady u dziecka. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną i uwzględnia:

 • ocenę budowy płodu:
 • czaszka – kształt, ciągłość
 • mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, móżdżek
 • twarz – profil, oczodoły, kości nosa, podniebienie i warga górna
 • kręgosłup – ciągłość, symetria
 • serce – wielkość, położenie, obraz 4 jamowy, miarowość, częstość
 • jama brzuszna – ciągłość przedniej ściany, żołądek, echogeniczność jelit
 • pęcherz moczowy
 • nerki – opis UKM
 • kończyny – ocena kości długich, dłoni i stóp, ruchomość
 • ocenę łożyska:
 •  lokalizacja
 •  struktura – stopień dojrzałości wg Granuma
 •  ocenę sznura pępowinowego:
 •  liczba naczyń
 •  opis nieprawidłowości
 •  ocenę płynu owodniowego
 •  indeks płynu owodniowego
 •  biometrię płodu:
 •  BPD, HC, AC, FL, HL, EFW (masa płodu)
 •  ocenę szyjki macicy (głowica przezpochwowa):
 •  długość
 •  kształt ujścia wewnętrznego

Kręgosłup płodu

Twarz płodu

Stópki płodu

Płeć męska płodu

Płeć żeńska płodu

II BADANIE PRENATALNE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Badanie przepływów naczyniowych

BADANIE PRZEPŁYWÓW NACZYNIOWYCH – ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA


Celem badania dopplerowskiego (tzw. przepływów naczyniowych) jest ocena wydolności krążenia łożyskowo-płodowego. Głównym wskazaniem do wykonania tego badania jest nieprawidłowy przebieg ciąży – powikłanej nadciśnieniem tętniczym, hypotrofią u płodu, wieloletnią cukrzycą u matki czy w przypadku ciąży bliźniaczej. Badanie to jest wykonywane głowicą przezbrzuszną i uwzględnia ocenę:

 • przepływu krwi w tętnicy pępowinowej (UA)
 • przepływu krwi w żyle pępowinowej (UV)
 • przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu u płodu (MCA)
 • przepływu krwi w tętnicy pępowinowej
 • przepływu krwi w tętnicach macicznych (LtUA, RtUA)
 • przepływu krwi w przewodzie żylnym (DV)
 • przepływu krwi w aorcie u płodu

Lekarze wykonujący to badanie w Centrum Zdrowia Kobiety posiadają certyfikaty kompetencji Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Founadtion, Londyn) w zakresie dopplerowskiej diagnostyki ultrasonograficznej (Rafał Iciek).

Prawidłowy przepływ krwi w tętnicy pępowinowej

BADANIE PRZEPŁYWÓW NACZYNIOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Badanie serca płodu

ULTRASONOGRAFICZNE BADANIE SERCA PŁODU

Badanie to wykonywane jest pomiędzy 20 – 24 tygodniem ciąży. W okresie tym warunki techniczne badania zwykle pozwalają na pełną ocenę prawidłowości budowy serca. Przesiewowe badanie ultrasonograficzne serca płodu obejmuje ocenę:

 • położenia serca – w klatce piersiowej
 • wielkości serca - 1/3 klatki piersiowej
 • jam serca – obraz 4 jam serca
 • rytmu serca – miarowość, częstość 120-160/min
 • dróg wypływu z komór serca – skrzyżowania aorty i tętnicy płucnej
 • obrazu 3 naczyń w śródpiersiu płodu
 • obrazowanie łuku aorty

 Stwierdzenie nieprawidłowości w którymkolwiek z elementów budowy i funkcji serca stanowi wskazanie do wykonania ECHOKARDIOGRAFII PŁODU.

Obrazowanie łuku aorty u płodu

Obrazowanie serca płodu


strony internetowe, differentiau, headbody, poznan